שיוט שדות ים 5
שדות ים
27/06/2015

לייזר רדיאל

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 200723
הוד בן חורין
1991
שדות ים ימיה
1 1 1 3 3
2 192666
טל הררי
1997
הפועל תל אביב מועדון ימי
2 2 2 6 6
3 200690
דין ביקל
1993
הפועל שדות ים
3 3 3 9 9

קטמרן

מקום
Place
מפרש
Sail.No.
הגאי
Helmsman
מועדון
Club
צוות
Crew
מועדון
Club
שיוט מספר
Race No.
ניקוד
Points
אחרי
הורדה
With
discards
123456
1 55
עודד גולדן
1959
הפועל שדות ים
עופר רשף
1965
הפועל שדות ים
1 1 2 2
2 018
משה טאוזר
1977
הפועל שדות ים
ירמיהו מור
1967
הפועל שדות ים
2 2 4 4
3 2
דניאל אברבנאל
1961
הפועל שדות ים
עפר דורון
1961
הפועל שדות ים
3 3 6 6